CCTK khu vực An Khê - Đak Pơ
  • Địa chỉ trụ sở: Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Phó chi Cục trưởng phụ trách Phạm Thành Tâm Phạm Thành Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0905458696
Địa chỉ email pttamgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chi Cục trưởng Ngô Thị Xuân Tâm Ngô Thị Xuân Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0972085615
Địa chỉ email ntxtamgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Ngô Duy Quang Ngô Duy Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0905308821
Địa chỉ email ndquanggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Lê Hồng Đức Lê Hồng Đức
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0775528534
Địa chỉ email lhducgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Hồ Thị Xuân Thư Hồ Thị Xuân Thư
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email htxthugla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Trần Thị Nhân Sinh Trần Thị Nhân Sinh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0989635098
Địa chỉ email ttnsinhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Nguyễn Thị Thông Nguyễn Thị Thông
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0976621344
Địa chỉ email ntthonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Phan Văn Trước Phan Văn Trước
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email pvtruocgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây