Visible only on xs
Visible only on sm
Visible only on md
Visible only on lg
Visible only on xl
Phòng Thống kê Kinh tế

Quyền Trưởng phòng Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị Hải Yến
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nthyengla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Phú Khánh Nguyễn Phú Khánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email npkhanhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Vũ Bá Phương Vũ Bá Phương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vbphuonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ntttranggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Đỗ Thị Thùy Dịu Đỗ Thị Thùy Dịu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dttdiuglaa@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Trần Thị Lan Phương Trần Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttlphuonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Bùi Thị Thu Mộng Bùi Thị Thu Mộng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email bttmonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Trần Thanh Tuyền Trần Thanh Tuyền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tttuyengla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây