Phòng Thống kê Kinh tế

Quyền Trưởng phòng Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị Hải Yến
Điện thoại cơ quan 0905702065
Địa chỉ email nthyengla@gso.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Phú Khánh Nguyễn Phú Khánh
Điện thoại cơ quan 0983843167
Địa chỉ email npkhanhgla@gso.gov.vn

Thống kê viên Vũ Bá Phương Vũ Bá Phương
Điện thoại cơ quan 0969314031
Địa chỉ email vbphuonggla@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại cơ quan 0905214546
Địa chỉ email ntttranggla@gso.gov.vn

Thống kê viên Đỗ Thị Thùy Dịu Đỗ Thị Thùy Dịu
Điện thoại cơ quan 0915477919
Địa chỉ email dttdiuglaa@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Thị Lan Phương Trần Thị Lan Phương
Điện thoại cơ quan 0973687273
Địa chỉ email ttlphuonggla@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Thanh Tuyền Trần Thanh Tuyền
Điện thoại cơ quan 0949533056
Địa chỉ email tttuyengla@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây