Báo cáo18 Tập tin

Cục Thống kê tỉnh Gia lai triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024
26/03/2024 23:20 90 82.57 KB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024
25/03/2024 03:21 59 5.75 MB 6
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
26/02/2024 02:50 74 4.02 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
24/01/2024 21:26 69 3.37 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
26/12/2023 05:00 130 5.26 MB 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
24/11/2023 03:41 71 4.88 MB 6
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023
24/10/2023 03:00 77 3.34 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023
24/09/2023 20:47 137 3.69 MB 10
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023
27/08/2023 22:25 143 4.46 MB 5
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
24/07/2023 22:06 145 5.08 MB 2
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023
24/06/2023 03:42 245 5.69 MB 16
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
25/05/2023 03:45 221 4.12 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023
25/05/2023 03:42 191 3.67 MB 2
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2023
22/03/2023 03:24 451 1,013.94 KB 23
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023
17/03/2023 20:37 347 2.61 MB 5
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
17/03/2023 20:27 307 3.81 MB 4
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các sở, ban, ngành, các cấp, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển, các chính sách an sinh xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được ổn định.
29/12/2022 03:08 501 91.91 KB 80
Những dấu ấn đáng nhớ của Tổng cục Thống kê năm 2021
23/03/2022 00:14 499 55.61 KB 29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây