CCTK thành phố Pleiku
  • Địa chỉ trụ sở: 08 Lê Lai

Chi Cục trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy Nguyễn Thị Lệ Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0914045352
Địa chỉ email ntlthuygla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chi cục trưởng Lý Tuấn Cường Lý Tuấn Cường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0979713474
Địa chỉ email ltcuonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Lâm Thị Liễu Lâm Thị Liễu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0972335757
Địa chỉ email ltlieugla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Lê Thanh Thúy Lê Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0905684578
Địa chỉ email ltthuygla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Lê Thị Thanh Lê Thị Thanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0984016079
Địa chỉ email ltthanhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Phạm Thị Thanh Xuân Phạm Thị Thanh Xuân
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0931636079
Địa chỉ email pttxuangla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Đinh Thị Hiền Đinh Thị Hiền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0978647759
Địa chỉ email dthiengla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây