Phổ biến thông tin

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
Hôm nay, 02:50 7 4.02 MB 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
24/01/2024 31 3.37 MB 1
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai
19/01/2024 13 997.22 KB 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
26/12/2023 71 5.26 MB 8
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
24/11/2023 53 4.88 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023
24/10/2023 57 3.34 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023
24/09/2023 120 3.69 MB 9
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023
27/08/2023 122 4.46 MB 4
Niên Giám Thống kê tỉnh Gia Lai năm 2022
24/07/2023 157 5.94 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
24/07/2023 128 5.08 MB 2
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Ngày 29/6/2023, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức Họp báo công bố Số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
29/06/2023 75 120.50 KB 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023
24/06/2023 227 5.69 MB 16
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
25/05/2023 201 4.12 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023
25/05/2023 165 3.67 MB 2
KỶ YẾU 75 NĂM NGÀNH THỐNG KÊ
Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các thế hệ công chức, viên chức và người lao động làm công tác thống kê ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào cũng luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
19/04/2023 125 1
Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh, Huyện, Xã
Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh, Huyện, Xã
17/04/2023 121 3
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2023
22/03/2023 418 1,013.94 KB 23
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023
17/03/2023 306 2.61 MB 4
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
17/03/2023 260 3.81 MB 4
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các sở, ban, ngành, các cấp, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển, các chính sách an sinh xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được ổn định.
29/12/2022 433 91.91 KB 74
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây