Phổ biến thông tin

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024
27/05/2024 17 2.98 MB 3
Cục Thống kê tỉnh Gia lai triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024
26/03/2024 101 82.57 KB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024
25/03/2024 72 5.75 MB 7
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024
26/02/2024 80 4.02 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024
24/01/2024 80 3.37 MB 1
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai
19/01/2024 39 997.22 KB 0
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2023
26/12/2023 141 5.26 MB 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
24/11/2023 78 4.88 MB 6
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023
24/10/2023 82 3.34 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023
24/09/2023 144 3.69 MB 10
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023
27/08/2023 150 4.46 MB 5
Niên Giám Thống kê tỉnh Gia Lai năm 2022
24/07/2023 233 5.94 MB 1
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
24/07/2023 152 5.08 MB 2
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Ngày 29/6/2023, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức Họp báo công bố Số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
29/06/2023 101 120.50 KB 5
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023
24/06/2023 253 5.69 MB 16
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
25/05/2023 230 4.12 MB 4
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023
25/05/2023 196 3.67 MB 2
KỶ YẾU 75 NĂM NGÀNH THỐNG KÊ
Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các thế hệ công chức, viên chức và người lao động làm công tác thống kê ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào cũng luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
19/04/2023 148 2
Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh, Huyện, Xã
Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh, Huyện, Xã
17/04/2023 143 3
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2023
22/03/2023 464 1,013.94 KB 23
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây