Phòng Thu thập Thông tin thống kê

Trường phòng Nguyễn Thị Bích Thảo Nguyễn Thị Bích Thảo
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0983141027
Địa chỉ email ntbthaogla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng Phòng Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Đăng Khoa
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0953133194
Địa chỉ email ndkhoagla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Lê Thị Thiết Lê Thị Thiết
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0978293479
Địa chỉ email ltthietgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Bùi Thị Thu Mộng Bùi Thị Thu Mộng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0914088995
Địa chỉ email bttmonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Vương Thanh Thúy Vương Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0978521368
Địa chỉ email vtthuygla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Hồ Thị Tường Vi Hồ Thị Tường Vi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0974990747
Địa chỉ email httvigla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Đinh Thị Xuân Mai Đinh Thị Xuân Mai
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0978345696
Địa chỉ email dtxmaigla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Phạm Lê Anh Ngọc Phạm Lê Anh Ngọc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0908449372
Địa chỉ email plangocgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây