CCTK khu vực Mang Yang - Đak Đoa
  • Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Kon Tầng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Chi Cục trưởng Trần Thành Trần Thành
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0972461433
Địa chỉ email tthanhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Thông Nguyễn Văn Thông
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0976747939
Địa chỉ email nvthonggla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Bùi Thị Kim Ánh Bùi Thị Kim Ánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email btkanhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Nguyễn Thị Hương Trà Nguyễn Thị Hương Trà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0975647999
Địa chỉ email nthtragla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên TC Bùi Văn Nhiên Bùi Văn Nhiên
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0984899170
Địa chỉ email bvnhiengla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên CĐ Trần Thị Tuyết Quanh Trần Thị Tuyết Quanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0977140009
Địa chỉ email tttquanhgla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thống kê viên Trần Thị Văn Trần Thị Văn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttvangla@gso.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây