CCTK khu vực Mang Yang - Đak Đoa
  • Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Kon Tầng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Chi Cục trưởng Trần Thành Trần Thành
Điện thoại cơ quan 0972461433
Địa chỉ email tthanhgla@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Thông Nguyễn Văn Thông
Điện thoại cơ quan 0976747939
Địa chỉ email nvthonggla@gso.gov.vn

Thống kê viên Bùi Thị Kim Ánh Bùi Thị Kim Ánh
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email btkanhgla@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Hương Trà Nguyễn Thị Hương Trà
Điện thoại cơ quan 0975647999
Địa chỉ email nthtragla@gso.gov.vn

Thống kê viên TC Bùi Văn Nhiên Bùi Văn Nhiên
Điện thoại cơ quan 0984899170
Địa chỉ email bvnhiengla@gso.gov.vn

Thống kê viên CĐ Trần Thị Tuyết Quanh Trần Thị Tuyết Quanh
Điện thoại cơ quan 0977140009
Địa chỉ email tttquanhgla@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Thị Văn Trần Thị Văn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttvangla@gso.gov.vn

Thống kê viên Lưu Xuân Lượng Lưu Xuân Lượng
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây