HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỐNG KÊ GIA LAI NĂM 2022

Ngành Thống kê tỉnh Gia Lai được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và phục vụ tốt yêu cầu thông tin cho lãnh đạo địa phương.
Đ/c Trần Quang Minh, Cục trưởng (bên phải), Đ/c Nguyễn Đình Tám, Phó Cục trưởng (bên trái)
Đ/c Trần Quang Minh, Cục trưởng (bên phải), Đ/c Nguyễn Đình Tám, Phó Cục trưởng (bên trái)
       Sáng ngày 20/12/2022 tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị và chủ trì có đồng chí Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê; đồng chí Khương Văn Trạm, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Đình Tám, Phó Cục trưởng và các đồng chí là lãnh đạo các phòng cơ quan Cục, các đồng chí là lãnh đạo 12 Chi cục thống kê khu vực, huyện, TP Pleiku. Đại diện lãnh đạo Cục, đồng chí Trần Quang Minh đã thông qua báo cáo Công tác thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 đạt được kết quả khá tốt, cụ thể:
       Công tác phân tích thống kê ngày càng nâng cao về chất lượng, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; phân tích, so sánh cùng kỳ; đánh giá xu hướng và tốc độ phát triển của từng ngành và từng thành phần kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; các chỉ tiêu giá trị của các ngành đã được thu thập tính toán đầy đủ, giúp lãnh đạo địa phương định hướng đầu tư phát triển có hiệu quả hơn; nhất là các báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội; báo cáo phân tích tình hình kinh tế địa phương năm 2022 thông qua số liệu các lĩnh vực tài khoản quốc gia, ngân sách; các báo cáo phân tích kết quả các cuộc điều tra...
Báo cáo phân tích, đánh giá và dự báo thông tin hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm đã bám sát theo quy định của Tổng cục Thống kê và Nghị quyết của Đảng bộ, của Hội đồng nhân dân các cấp để đánh giá, phân tích những vấn đề thời sự và quan tâm, giải quyết cấp bách. Đặc biệt các báo cáo phân tích quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm được đầu tư nhiều thời gian và có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, thị xã, thành phố trong công tác thu thập thông tin thống kê giữa các cấp, các ngành trong việc trao đổi thống nhất số liệu nên việc phân tích đánh giá kinh tế - xã hội và ước tính, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình sát diễn biến thực tế đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cải tiến về chất lượng đáp ứng sự chỉ đạo điều hành và người sử dụng thông tin thống kê.
 Niên giám thống kê năm 2021 của tỉnh bằng hai thứ tiếng Việt - Anh theo biểu mẫu và đúng kích cỡ quy định của Tổng cục Thống kê. Nội dung Niên giám thống kê từng bước được cải thiện, bổ sung thêm phần đánh giá tổng quan và từng ngành, lĩnh vực, đồng thời ứng dụng đồ họa Inforgraphic trong Niên giám, giúp chuyển tải thông tin hiệu quả hơn; Niên giám thống kê được hoàn thành đúng thời gian quy định, chất lượng số liệu được nâng cao. Ngoài ra, còn phổ biến rộng rãi thông tin thống kê phục vụ nhiều đối tượng có nhu cầu dùng tin ở trong và ngoài tỉnh.
Các cuộc điều tra trong năm 2022 được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phiếu giấy, phiếu Capi, Webform, dưới sự hướng dẫn kịp thời thông qua công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng giám sát viên các cấp; công tác triển khai điều tra luôn đảm bảo Phương án từng cuộc điều tra, phần lớn các ĐTV sử dụng thành thạo thiết bị di động để điều tra, đồng thời nắm vững quy trình nghiệp vụ, các khái niệm, phạm vi, đối tượng các cuộc điều tra. ĐTV đến trực tiếp từng cơ sở được chọn mẫu để tiến hành điều tra. Phương pháp điều tra là ĐTV phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra, chủ cơ sở hoặc người quản lý để nhập tin vào phiếu điều tra. Ngoài phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra, chủ cơ sở, ĐTV quan sát quy mô hoạt động của cơ sở để tính toán và ước lượng số liệu sát với thực tế.
Triển khai công tác nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Cục trưởng đề nghị :
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên và đột xuất của ngành năm 2023 theo đúng phương án của Tổng cục Thống kê quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu thu thập thông tin tại địa bàn, tại hộ đồng thời tăng cường kiểm tra, xác minh và sửa lỗi dữ liệu của tất cả các cuộc điều tra thường xuyên và đột xuất, nhằm nâng cao chất lượng số liệu và báo cáo
Biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội và một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp.
Hoàn thành 100% các loại báo cáo, đầy đủ biểu mẫu, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, thực hiện các chuyên đề phân tích, dự báo ngắn hạn phục vụ biên soạn Báo cáo kinh tế - xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Tăng cường thực hiện các báo cáo phân tích chuyên đề về các ngành, lĩnh vực trên cơ sở thông tin từ chế độ báo cáo và triệt để sử dụng số liệu thu thập được từ các cuộc điều tra thống kê, khai thác từ hồ sơ hành chính có sẵn của các sở, ban, ngành. Nâng cao chất lượng thông tin theo hướng trung thực, khách quan và trách nhiệm.
Hoàn thành Niên soạn Niên giám thống kê năm 2022 của tỉnh bằng hai thứ tiếng Việt - Anh theo quy định của Tổng cục Thống kê; số liệu được hệ thống qua 5 năm 2018 -2022. Từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, biên soạn sách “Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Gia Lai” và sách “Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố”, nhằm phục vụ kịp thời cho lãnh đạo địa phương các cấp, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách; các nhà nghiên cứu trong, ngoài tỉnh và nhiều đối tượng dùng tin khác.  
Tăng cường phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành tỉnh Gia lai; Xây dựng mối quan hệ, hợp tác tốt giữa thống kê sở, ngành, phòng, ban với ngành thống kê. Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức của Ngành, nâng cao khả năng phân tích và dự báo tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, đáp ứng yêu cầu phục vụ kịp thời Tổng cục Thống kê và lãnh đạo địa phương.
Tiếp tục triển khai đầy đủ kịp thời các quy chế, quy định của ngành nhất là phổ biến Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu Thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê và các nghị định đã được ban hành, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước; các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung thực hiện tốt các cuộc thanh tra chuyên ngành; tiến hành thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các đơn vị cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra đối với Chi cục thống kê huyện, thành phố, khu vực; thanh tra các doanh nghiệp không phối hợp thực hiện cung cấp số liệu và không thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định ...


Hình ảnh: Đồng chí Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Tiếp đó, đồng chí Khương Văn Trạm, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn ngành thống kê Gia Lai đã thông qua quyết định khen thưởng do Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thống kê đã xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 gồm đề nghị Tổng cục Thống kê tặng danh hiệu danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2022 cho 04 tập thể; đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; “Lao động tiên tiến” năm 2022 cho 01 cá nhân. Khen thưởng 17 tập thể, và 107 cá nhân “lao động tiên tiến”,  danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”, Giấy khen của Cục trưởng là 9 tập thể và 46 các nhân. Qua hội nghị đã ký giao ước thi đua giữa 2 Phòng cơ quan cục và 4 Chi cục khu vực, huyện.  Đồng chí Phó Cục trưởng thông qua mục tiêu phấn đấu năm 2023 là phấn đấu ngành Thống kê Gia Lai cuối năm tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của các đơn vị và cá nhân trong toàn ngành đạt bình quân từ 98% trở lên và cải thiện về tăng thứ bậc so với năm trước. Cục Thống kê đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;100% tập thể nhỏ đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 09 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 16 cá nhân trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 09 tập thể và 40 cá nhân đạt giấy khen của Cục trưởng; 04 cá nhân đạt “Bằng khen của Bộ trưởng”; 01 cá nhân đạt “ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.Tích cực tham gia các phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua và các tổ chức đoàn thể phát động; Chi bộ, Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh, Cục trưởng đã yêu cầu toàn ngành thống kê Gia Lai luôn đoàn kết phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, tham mưu phục vụ tốt cho ngành và điạ phương đạt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra./.

 

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây