Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
21/03/2022
14:00 - Chiều Họp thống nhất nhân sự các Phòng, Tổ của Phân hiệu năm 2016 - Giám đốc;
- Truởng, phó Phòng HCTH;
- Lãnh đạo các Khoa
Phòng họp Giám đốc PH
08:00 - Sáng Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
Thứ ba
22/03/2022
07:00 - Sáng Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT Phòng C3,C4 Hội đồng thi TN
Thứ tư
23/03/2022
08:00 - Sáng Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN Hội trường Nhà Đa Năng PH Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Thứ sáu
25/03/2022
14:00 - Chiều - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Công tác HSSV; - KTX Giám đốc PH
08:00 - Sáng Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ bảy
26/03/2022
14:00 - Chiều - Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH Giám đốc PH
15:30 - Chiều Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Chủ nhật
27/03/2022
14:00 - Chiều - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT Giám đốc PH
08:00 - Sáng Báo cáo Đề án Ngoại ngữ QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo) Phòng họp PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ
 • Thứ hai 21/03/2022 14:00 - Chiều
  Họp thống nhất nhân sự các Phòng, Tổ của Phân hiệu năm 2016

  Thành phần:

  - Giám đốc;
  - Truởng, phó Phòng HCTH;
  - Lãnh đạo các Khoa

  Địa điểm:

  Phòng họp

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Thứ hai 21/03/2022 08:00 - Sáng
  Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn

  Thành phần:

  CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu

  Địa điểm:

  - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH

  Chủ trì:

  - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ

 • Thứ ba 22/03/2022 07:00 - Sáng
  Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT

  Thành phần:

  Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT

  Địa điểm:

  Phòng C3,C4

  Chủ trì:

  Hội đồng thi TN

 • Thứ tư 23/03/2022 08:00 - Sáng
  Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT

  Thành phần:

  Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN

  Địa điểm:

  Hội trường Nhà Đa Năng PH

  Chủ trì:

  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN

 • Thứ sáu 25/03/2022 14:00 - Chiều
  - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
  - Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX

  Thành phần:

  - Giám đốc;
  - Đại diện Công đoàn PH;
  - Trưởng/phó Phòng HC-TH
  - Đơn vị được kiểm tra

  Địa điểm:

  - Phòng Công tác HSSV; - KTX

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Thứ sáu 25/03/2022 08:00 - Sáng
  Giao ban Hợp tác quốc tế

  Thành phần:

  - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
  - Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
  - Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ bảy 26/03/2022 14:00 - Chiều
  - Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
  - Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách

  Thành phần:

  - Giám đốc;
  - Đại diện Công đoàn PH;
  - Trưởng/phó Phòng HC-TH
  - Đơn vị được kiểm tra

  Địa điểm:

  - Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Thứ bảy 26/03/2022 15:30 - Chiều
  Họp Đảng ủy ĐHĐN

  Thành phần:

  Như bên

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 • Chủ nhật 27/03/2022 14:00 - Chiều
  - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
  - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT

  Thành phần:

  - Giám đốc;
  - Đại diện Công đoàn PH;
  - Trưởng/phó Phòng HC-TH
  - Đơn vị được kiểm tra

  Địa điểm:

  - Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Chủ nhật 27/03/2022 08:00 - Sáng
  Báo cáo Đề án Ngoại ngữ

  Thành phần:

  QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo)

  Địa điểm:

  Phòng họp

  Chủ trì:

  PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ

Ghi chú
Làm việc bình thường: Buổi sáng từ 7h00, Buổi chiều từ 13h30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây