Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
16/05/2022
Làm việc bình thường
09:00 - Sáng Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Phòng Họp Trưởng Ban tổ chức
Thứ ba
17/05/2022
07:00 - Sáng Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
(Thi đấu ngày 05,06/3/2016)
- Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ năm
19/05/2022
17:00 - Chiều Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời.
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ sáu
20/05/2022
14:30 - Chiều Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 - Chiều Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ bảy
21/05/2022
14:00 - Chiều Họp Đảng ủy Phân hiệu - Như bên;
- Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên
Phòng họp Bí Thư Đảng ủy PH
15:00 - Chiều Họp Giao ban tháng 3/2016 - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Phòng Họp Giám đốc PH
07:00 - Sáng Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016) - Ban KH-TC, ĐHĐN;
- Giám đốc Phân hiệu;
- Phòng KH-TC Phân hiệu.
Phòng KH-TC Giám đốc Phân hiệu
Chủ nhật
22/05/2022
16:00 - Chiều Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
 • Thứ hai 16/05/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ hai 16/05/2022 09:00 - Sáng
  Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016

  Thành phần:

  Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  Địa điểm:

  Phòng Họp

  Chủ trì:

  Trưởng Ban tổ chức

 • Thứ ba 17/05/2022 07:00 - Sáng
  Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
  (Thi đấu ngày 05,06/3/2016)

  Thành phần:

  - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
  - Theo Giấy mời

  Địa điểm:

  Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  Chủ trì:

  Trưởng Ban tổ chức

 • Thứ năm 19/05/2022 17:00 - Chiều
  Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016

  Thành phần:

  - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
  - Theo Giấy mời.

  Địa điểm:

  Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

  Chủ trì:

  Trưởng Ban tổ chức

 • Thứ sáu 20/05/2022 14:30 - Chiều
  Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Thành phần:

  - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
  - Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.

  Địa điểm:

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ sáu 20/05/2022 16:00 - Chiều
  Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Thành phần:

  - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
  - Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ bảy 21/05/2022 14:00 - Chiều
  Họp Đảng ủy Phân hiệu

  Thành phần:

  - Như bên;
  - Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên

  Địa điểm:

  Phòng họp

  Chủ trì:

  Bí Thư Đảng ủy PH

 • Thứ bảy 21/05/2022 15:00 - Chiều
  Họp Giao ban tháng 3/2016

  Thành phần:

  - Ban Giám đốc;
  - Chủ tịch Công đoàn;
  - Bí thư ĐTN;
  - Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ

  Địa điểm:

  Phòng Họp

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Thứ bảy 21/05/2022 07:00 - Sáng
  Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016)

  Thành phần:

  - Ban KH-TC, ĐHĐN;
  - Giám đốc Phân hiệu;
  - Phòng KH-TC Phân hiệu.

  Địa điểm:

  Phòng KH-TC

  Chủ trì:

  Giám đốc Phân hiệu

 • Chủ nhật 22/05/2022 16:00 - Chiều
  Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng

  Thành phần:

  - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
  - Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.

  Địa điểm:

  Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Ghi chú
Làm việc bình thường: Buổi sáng từ 7h00, Buổi chiều từ 13h30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây