Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
09/05/2022
14:00 - Chiều Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016” - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC
16:30 - Chiều Tự kiểm tra tài chính nội bộ
(Ngày 25,26/02/2016)
- Giám đốc PH;
- Chủ tịch Công đoàn PH;
- TP. HC-TH;
- Phòng KH-TC;
Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN
Phòng KH-TC Giám đốc PH
08:00 - Sáng Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ tư
11/05/2022
Làm việc bình thường
07:00 - 17:00 Cả ngày Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016 - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
- Đại biểu có giấy mời.
Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ sáu
13/05/2022
14:00 - Chiều Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
đồng các ngành Kinh tế
Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
14/05/2022
--- ngày nghỉ ---
Chủ nhật
15/05/2022
14:00 - Chiều Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015 - Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa
Phòng Họp Giám đốc PH
15:00 - Chiều Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016 - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
 • Thứ hai 09/05/2022 14:00 - Chiều
  Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016”

  Thành phần:

  - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
  - Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC

 • Thứ hai 09/05/2022 16:30 - Chiều
  Tự kiểm tra tài chính nội bộ
  (Ngày 25,26/02/2016)

  Thành phần:

  - Giám đốc PH;
  - Chủ tịch Công đoàn PH;
  - TP. HC-TH;
  - Phòng KH-TC;
  Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
  Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN

  Địa điểm:

  Phòng KH-TC

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Thứ hai 09/05/2022 08:00 - Sáng
  Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên

  Thành phần:

  - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
  - Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ tư 11/05/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ tư 11/05/2022 07:00 - 17:00 Cả ngày
  Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016

  Thành phần:

  - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
  - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
  - ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
  - Đại biểu có giấy mời.

  Địa điểm:

  Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng

  Chủ trì:

  Bí thư Đoàn ĐHĐN

 • Thứ sáu 13/05/2022 14:00 - Chiều
  Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
  đồng các ngành Kinh tế

  Thành phần:

  Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN.

  Địa điểm:

  Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Chủ tịch Hội đồng

 • Thứ bảy 14/05/2022
  --- ngày nghỉ ---
 • Chủ nhật 15/05/2022 14:00 - Chiều
  Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015

  Thành phần:

  - Ban Giám đốc;
  - Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa

  Địa điểm:

  Phòng Họp

  Chủ trì:

  Giám đốc PH

 • Chủ nhật 15/05/2022 15:00 - Chiều
  Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016

  Thành phần:

  - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
  - Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.

  Địa điểm:

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

Ghi chú
Làm việc bình thường: Buổi sáng từ 7h00, Buổi chiều từ 13h30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây