Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
14/02/2022
Làm việc bình thường
Thứ ba
15/02/2022
Làm việc bình thường
Thứ tư
16/02/2022
Làm việc bình thường
Thứ năm
17/02/2022
Làm việc bình thường
Thứ sáu
18/02/2022
Làm việc bình thường
Thứ bảy
19/02/2022
--- ngày nghỉ ---
07:00 - Sáng Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
08:00 - Sáng dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần
 • Thứ hai 14/02/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ ba 15/02/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ tư 16/02/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ năm 17/02/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ sáu 18/02/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ bảy 19/02/2022
  --- ngày nghỉ ---
 • Thứ bảy 19/02/2022 07:00 - Sáng
  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần

  Thành phần:

  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần

  Địa điểm:

  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần

  Chủ trì:

  Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần

 • Thứ bảy 19/02/2022 08:00 - Sáng
  dưới đây để thêm lịch tuần

  Thành phần:

  dưới đây để thêm lịch tuần

  Địa điểm:

  dưới đây để thêm lịch tuần

  Chủ trì:

  dưới đây để thêm lịch tuần

Ghi chú
Làm việc bình thường: Buổi sáng từ 7h00, Buổi chiều từ 13h30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây